Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 3 2 2 1
2 din care femei 4 2 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 2 1 1 1
4 din care femei 3 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1 1
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 2 1 1 1
8 din care femei 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3.25 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Specialist superior - E6030 0.75 cumul/cumul intern 01-01-2021 LFSASG IFS instituțional 7
2 Gheorghiu Zinaida
IBN
24-02-1947 Laborant - E6040 0.5 titular 07-04-2020 LFSASG IFS instituțional
3 Postolati Galina
IBN
Identificator
02-12-1957 Specialist superior - E6030 0.63 cumul intern/cumul 11-10-2021 LFSASG IFS instituțional 4
4 Șveț Ecaterina 23-12-1963 Specialist - E6031 0.5 titular 17-07-2020 LFSR IFS instituțional
5 Carauș Larisa 28-06-1966 Secretar - H6140 1 titular 03-01-2022 SPJCPM IFS instituțional
6 Halabudenco Pavel 17-03-1982 Inginer - H6064 0.5 cumul 03-05-2022 SITT IFS instituțional