Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 34 1 3 4 3 18 7 9
2 din care femei 12 1 2 4 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 31 1 2 3 3 18 7 9
4 din care femei 11 1 2 3 4 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1 1 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 18 1 1 2 13 5 8
8 din care femei 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 9 3 6
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 2 2 5 3 2
12 din care femei 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1 2 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 7 7 1 6
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 6 6 1 5
24 din care femei
20.75 unități / 34 persoane unice / 38 înregistrări / 14 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 LMM IMI instituțional 2
2 Arnautov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 2
3 Caşu Alexei
IBN
Identificator
20-08-1940 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional
4 Dovbuş Piotr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-06-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional
5 Gaindric Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-09-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 LSI IMI instituțional 2
6 Popa Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-05-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 5
7 Vulpe Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-02-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 3
8 Ţiţchiev (Camerzan) Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1977 Doctor conf.univ.
Director - E6004 1 titular 03-01-2022 A IMI instituțional 8
9 Cuzneţov Evghenii
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 3
10 Damian Florin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-03-1963 Doctor conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2022 A IMI instituțional 2
11 Driuma Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
25-07-1946 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 1
12 Guţul Ion
IBN
04-06-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 1
13 Izbaş Vladimir
IBN
26-02-1958 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 1
14 Popa Valeriu
IBN
23-10-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 1
15 Şcerbacov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-10-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/cumul intern 03-01-2022 LAT IMI instituțional 5
16 Ostafii Claudia 17-11-1951 Contabil superior - H6045 1.25 titular/cumul intern 03-01-2022 SFC IMI instituțional
17 Cebanu Silvia 24-12-1970 Specialist serviciul personal - H6057 1.5 titular/cumul intern 03-01-2022 SPPM IMI instituțional
18 Ursu Lidia 29-04-1986 Constructor-șef - H6023 1.25 titular/cumul intern 03-01-2022 SFC IMI instituțional
19 Reabova Irina 09-07-1973 Contabil superior - H6045 0.5 cumul 03-01-2022 SFC IMI instituțional
20 Gheorghiţă (Frinea) Irina
IBN
18-06-1987 Inginer-programator - H6038 1 titular 03-01-2022 LSI IMI instituțional
1 - 20 of 34