Institutul de Microbiologie și Biotehnologii
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 55 1 12 8 10 10 11 10 5
2 din care femei 41 1 6 7 9 8 8 10 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 44 1 8 8 7 10 10 10 4
4 din care femei 34 1 5 7 6 8 7 10 2
5 Cumulanzi externi 13 5 3 2 2
6 din care femei 7 1 3 1 1
7 inclusiv cercetători 54 1 12 8 9 10 11 10 5
8 din care femei 40 1 6 7 8 8 8 10 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 3 1 2
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 24 5 4 8 5 1 2 1
12 din care femei 20 3 4 7 4 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 1 2 4 5 4 3 2
14 din care femei 13 1 2 3 4 3 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 4 1 1 2 1 1 1
22 din care femei 6 2 1 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
45.75 unități / 55 persoane unice / 65 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rudi Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-11-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-10-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
12
2 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 cumul/titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5107.09
20.80009.5007.05


3
3 Frunze Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-08-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
3
3
4 Bulimaga Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-09-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
1
3
5 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
20.80009.5107.16
1

12
6 Clapco Steliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-04-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2023 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5107.01
20.80009.5007.28
5
4
10
7 Rastimeşina Inna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-07-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
20.80009.7007.20

1
2
8 Sîrbu Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
3
14
9 Zosim Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1979 Doctor Asistent regizor - F6058 0.25 cumul 01-07-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

2
10 Cepoi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-08-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 20-11-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
14
11 Macari Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
12 Burţeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1945 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
3
7
13 Codreanu Liviu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-10-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

14 Mereniuc Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

15 Valuţă Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
2
16 Slanina Valerina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-07-1954 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.16
20.80009.7007.09

1
11
17 Miscu Vera
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
3
18 Iaţco Iulia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

19 Chelmenciuc Viorica
IBN
11-03-1966 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-07-2023 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

20 Labliuc Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1957 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
4
4
1 - 20 of 55