Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 140 14 7 17 26 55 39 16
2 din care femei 86 6 4 15 23 27 27 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 135 12 7 16 26 54 38 16
4 din care femei 82 5 4 14 23 26 26 6
5 Cumulanzi externi 13 3 3 1 3 2
6 din care femei 9 1 3 1 2 2
7 inclusiv cercetători 138 13 7 17 26 54 39 15
8 din care femei 86 6 4 15 23 27 27 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 14 1 1 12 4 4
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 60 11 16 33 24 10
12 din care femei 42 10 16 16 16 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 40 3 9 28 17 8
14 din care femei 26 2 9 15 11 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 18 9 4 1 1
22 din care femei 9 4 2 1
23 Conducători de doctorat 6 2 4 3 1
24 din care femei 4 2 2 1
134.25 unități / 140 persoane unice / 169 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
2 Andronic Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
5
11
3 Voineac Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

2
4 Celac Valentin
IBN
Identificator
26-02-1939 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04

2
5 Alexandrov Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
3
6 Bâlici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-03-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
7 Batco Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
4
4
8 Belousova Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-02-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
9 Voloşciuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-11-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
20.80009.1606.04
8

13
10 Cauş Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
2
2
11 Climenco (Cravcenco) Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

12 Corlăteanu Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
5
5
13 Cotenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
14 Deaghileva Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
20-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
20.80009.5107.09
1

1
15 Ganea Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
6
6
16 Harciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-04-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

4
17 Mărîi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
4
18 Marinescu Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-07-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFPPMF IFGPP 20.80009.5107.18
2
2
19 Mihailov Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

20 Mihnea Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
18-03-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04
1
3
1 - 20 of 140