Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 137 16 24 13 14 56 14 32
2 din care femei 48 11 14 1 5 11 5 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 129 15 22 11 12 56 14 32
4 din care femei 46 10 13 1 5 11 5 6
5 Cumulanzi externi 21 2 8 3 3 2 1
6 din care femei 6 1 3 1
7 inclusiv cercetători 134 16 24 13 14 53 14 29
8 din care femei 47 11 14 1 5 10 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 1 11 2 7
10 din care femei 3 3 1 2
11 doctor în ştiinţe 55 5 14 8 6 21 6 10
12 din care femei 20 4 6 1 3 6 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 21 2 3 3 13 5 5
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 4 4
18 din care femei 2 2 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 28 8 6 2 4 2 3
22 din care femei 16 5 5 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
126.5 unități / 137 persoane unice / 160 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-08-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
10
2 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
3 Şerban Dormidont
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-02-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 26-08-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
4 Bouroş Paulina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.28
20.80009.5007.15
2
5
13
5 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
9
6 Baca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-04-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
9
11
7 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 1.75 titular/titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
8 Iovu Mihail
IBN
Identificator
20-09-1946 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 22-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

5
9 Simaşchevici Alexei
IBN
Identificator
27-06-1929 Consultant științific - E6014 0.25 titular 04-01-2021 26-08-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

10 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
11 Motorin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-11-1962 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
2
12 Papcenco Andrei
IBN
Identificator
14-05-1940 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

13 Paramonov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
23-03-1941 Cercetător științific - E6022 0.75 titular/titular 03-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
14 Baznat Mircea
IBN
Identificator
12-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 28-02-2021 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1
15 Ciumacov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
18-07-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 cumul/titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.10
20.80009.5007.15
20.80009.5007.19

2
1
5
16 Cojevnicov Igor
IBN
Identificator
05-04-1954 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2023 17-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
17 Culeac Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 03-01-2023 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14
1
2
18 Damaschin Ion
IBN
Identificator
08-12-1942 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

19 Filippova Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-03-1955 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 2 titular/titular 04-01-2021 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
20 Fonari Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-01-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.15
1
6
1 - 20 of 137