Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 5 1 7 5 9 1
2 din care femei 12 3 1 6 1 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 3 1 7 3 8
4 din care femei 10 1 1 6 1 6
5 Cumulanzi externi 5 2 2 1 1
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 21 5 1 7 5 9 1
8 din care femei 12 3 1 6 1 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 2 4
12 din care femei 5 3 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 3 4 6
14 din care femei 4 3 1 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
17 unități / 21 persoane unice / 21 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sava Eugen
IBN
Identificator
04-08-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

2 Boldureanu Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-06-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

3 Ghimpu Vlad
IBN
Identificator
02-10-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

4 Mateevici Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
5 Ploşniţă Elena
IBN
Identificator
10-03-1953 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
3
6 Tentiuc Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-01-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

2
7 Zabolotnaia Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
4
8 Iarmulschi Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

8
9 Sîrbu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
10 Vasilache-Curoșu Mariana
IBN
Identificator
30-03-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

1
11 Bubulici Valeriu
IBN
Identificator
06-05-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

12 Marinescu-Tonu Lucia
IBN
Identificator
20-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
13 Chiroşca Adelaida
IBN
Identificator
04-09-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
14 Griţco Ana
IBN
Identificator
26-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
2
15 Serjant Vera
IBN
Identificator
28-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
16 Mistreanu Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
17 Sîrbu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-11-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.19
20.80009.0807.43

1
1
18 Topal Denis
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
19 Arcuş-Jantovan Elena
IBN
Identificator
00-00-1989 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
2
20 Povestca Anatolie
IBN
Identificator
00-00-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-07-2021 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
4
1 - 20 of 21