Agenția Națională de Sănătate Publică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 4 6 8 4 6 2 1
2 din care femei 24 3 5 5 2 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 20 2 4 5 1 4 1 1
4 din care femei 14 1 4 4 3 1 1
5 Cumulanzi externi 20 2 2 3 4 3 1 1
6 din care femei 11 2 1 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 37 4 6 8 4 5 1 1
8 din care femei 23 3 5 5 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 14 3 7 2 2 1
12 din care femei 9 3 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 2 1 3 1 1
14 din care femei 4 1 3 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 4 1
22 din care femei 6 3
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
24 unități / 38 persoane unice / 45 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bebîh Vladimir
IBN
15-01-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35
1
1
2 Bîlba Valeriu
IBN
Identificator
02-07-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 cumul/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.02
20.80009.8007.20
4
1
5
3 Isac Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
25-02-1950 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.5 titular/cumul intern 01-05-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
4 Spînu Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2020 13-10-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

9
5 Iziumov Nina
IBN
Identificator
04-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1.5 cumul intern/titular 01-09-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
6 Volneanschi Ana
IBN
12-10-1946 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35
20.80009.8007.24


7 Burduniuc (Popa) Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
7
11
8 Şalaru Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
26-08-1963 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20

4
9 Lupu Marina
IBN
17-10-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 25-07-2023 30-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35

10 Overcenco Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1975 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
5
11 Croitoru Cătălina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
5
13
12 Spînu Igor
IBN
Identificator
25-07-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

1
13 Şargu Valentin
IBN
Identificator
00-00-1960 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20
1
1
14 Guştiuc Vasile
IBN
17-07-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2021 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35

15 Pînzaru Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-11-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-04-2020 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35
1
3
16 Blaj Valentina
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific superior - E6018 1.25 titular/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

4
17 Coreţchi Liuba
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-07-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
4
18 Căpăţină Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
19 Sajin Octavian
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15
20.80009.8007.24


6
20 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
1 - 20 of 38