Institutul Oncologic
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 2 3 7 4 2 3
2 din care femei 18 1 1 3 2 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 2 3 7 4 1 2
4 din care femei 14 1 1 3 2 1
5 Cumulanzi externi 8 1 1 1 1
6 din care femei 4 1 1
7 inclusiv cercetători 31 2 3 7 4 2 3
8 din care femei 18 1 1 3 2 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 1 3 3 1
12 din care femei 3 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 4 1 2
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 2
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
15.5 unități / 31 persoane unice / 33 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bîlba Valeriu
IBN
Identificator
02-07-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul/cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
20.80009.8007.20
4
1
5
2 Brenişter Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
3 Clipca Adrian
IBN
22-12-1970 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
4 Cojocaru Corneliu
IBN
06-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 cumul intern/cumul 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
20.80009.8007.38


5 Coşciug Natalia
IBN
Identificator
09-02-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 10-01-2020 31-12-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.38
2
5
6 Bulat Iurie
IBN
Identificator
27-06-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

3
7 Eftodii Victor
IBN
27-02-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
8 Stratan Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
17
9 Chemencedji Inga
IBN
22-08-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 27-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

1
10 Casian Neonila
IBN
Identificator
26-03-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

11 Cebotari Diana
IBN
08-04-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-07-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.02

12 Doruc Sergiu
IBN
13-01-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

13 Sîtnic Victor
IBN
Identificator
22-05-1985 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
20.80009.7007.02
9
1
14
14 Barbuţa Ala
IBN
28-06-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

15 Dolganiuc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
06-08-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
16 Cara Olga
IBN
Identificator
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.05
20.80009.8007.38

2
8
17 Ureche Virgil
IBN
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-10-2021 01-06-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

18 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
19 Monastîrscaia Anastasia
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
2
2
20 Prodan Liliana
IBN
Identificator
00-00-1969 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 10-01-2020 31-12-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.38
1
1
1 - 20 of 31