Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 111 3 22 13 13 48 30 13
2 din care femei 53 1 15 5 7 17 14 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 97 1 17 13 12 47 29 12
4 din care femei 47 13 5 7 17 14 3
5 Cumulanzi externi 20 2 8 1 1 3 2 1
6 din care femei 9 1 4 1
7 inclusiv cercetători 111 3 22 13 13 48 30 13
8 din care femei 53 1 15 5 7 17 14 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 10 1 9 6 4
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 40 1 7 5 3 22 11 6
12 din care femei 17 1 3 2 1 9 6 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 23 2 3 5 13 11 2
14 din care femei 10 2 1 2 5 5 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 5 5 3 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 17 9 1 2 1 3
22 din care femei 13 8 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
90.1 unități / 111 persoane unice / 134 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Donica Maria
IBN
13-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-05-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
20.80009.5107.17


2 Chisili Serghei
IBN
Identificator
05-04-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LEP ISPHTA 20.80009.7007.18
20.80009.5107.17
20.80009.5107.222
3 Mladinoi Vasile
IBN
27-02-1938 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 29-01-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22

4 Cuharschi Mihail
IBN
Identificator
09-09-1938 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17
2
2
5 Donica Ilie
IBN
01-08-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.7007.18
20.80009.5107.22
20.80009.5107.266 Pasat Olga
IBN
Identificator
25-03-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

7 Pîntea Maria
IBN
Identificator
17-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/titular 03-01-2020 16-07-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.18
20.80009.5107.14
3

5
8 Bucarciuc Victor
IBN
Identificator
16-11-1944 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
9 Baca Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
19-09-1959 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
10 Găină Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1947 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul/cumul 03-01-2020 30-06-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.7007.11
20.80009.5107.05


6
11 Taran Nicolae
IBN
Identificator
09-05-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.7007.18
20.80009.5107.05

4
5
12 Iliev Petru
IBN
Identificator
27-10-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
20.80009.5107.22
1

2
13 Dadu Constantin
IBN
Identificator
20-02-1955 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.7007.18
20.80009.5107.16
20.80009.5107.2614 Grosu Ion
IBN
Identificator
10-12-1958 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.7007.18
20.80009.5107.22
20.80009.5107.26

7

7
15 Cazac Fiodor
IBN
18-04-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
16 Savin Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1936 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
17 Chisnicean Vasile
IBN
05-03-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

18 Rapcea Mihail
IBN
Identificator
03-10-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17
20.80009.5107.05


19 Magher Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
19-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 GPPP ISPHTA 20.80009.5107.22
2
2
20 Sava Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-10-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCAF ISPHTA 20.80009.5107.22
3
4
1 - 20 of 111