Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 48 3 6 12 6 4
2 din care femei 17 1 3 6 5 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 41 3 6 12 6 4
4 din care femei 17 1 3 6 5 1
5 Cumulanzi externi 7
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 12 1 2 3 3 1
8 din care femei 3 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 2 2 1 2
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 2 1 2
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
41.25 unități / 48 persoane unice / 50 înregistrări / 22 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Senicovscaia Irina
IBN
02-04-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
2 Cerbari Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
11-08-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2021 LPPS IPAPS instituțional 1
3 Lungu Vasile
IBN
07-08-1955 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2022 LAS IPAPS instituțional 2
4 David Tatiana
IBN
21-12-1977 Doctor Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2022 A IPAPS instituțional 2
5 Dobrovolschi Grigori
IBN
12-01-1943 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2021 LCREN IPAPS instituțional
6 Popov Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1977 Doctor Director institut - E6002 1 titular 01-01-2020 A IPAPS instituțional 1
7 Rozloga Iurii
IBN
Identificator
11-08-1961 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.75 titular 01-01-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS instituțional
8 Toma Varvara
IBN
20-06-1952 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
9 Nedealcov Semion
IBN
00-00-1941 Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2020 LCREN IPAPS instituțional
10 Procop Ghenadii 28-09-1962 Șef sector - E6012 1 titular 01-01-2020 SEI IPAPS instituțional
11 Rotari Eduard
IBN
25-09-1973 Șef garaj - H6059 1 titular 01-01-2021 SST IPAPS instituțional
12 Vrabie Liudmila 17-04-1951 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LPPS IPAPS instituțional
13 Mincovschi Ivan 26-07-1964 Șef sector - E6012 0.5 titular 01-01-2022 SEC IPAPS instituțional
14 Şpacova Tamara 11-03-1940 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
15 Cazac Tamara
IBN
06-10-1958 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
16 Palamarciuc Nicolae 18-08-1950 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
17 Mamaliga Galina 10-06-1962 Specialist principal - E6025 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
18 Cîşlari Andrei 21-04-1952 Șofer (conducător auto) - H6174 1 titular 01-01-2022 SST IPAPS instituțional
19 Diaciuc Gheorghi 25-03-1949 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2022 SST IPAPS instituțional
20 Gropa Emilia 06-11-1952 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LPPS IPAPS instituțional
1 - 20 of 48