Academia de Studii Economice a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 1 1
2 din care femei 7 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 1
4 din care femei 4 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei 4 1 1
7 inclusiv cercetători 1 1
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.75 unități / 8 persoane unice / 9 înregistrări / 8 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lungu Irina 00-00-1984 - 0.25 cumul 02-01-2020 SPEF ASEM instituțional
2 Teacă Aliona
IBN
00-00-1973 Specialist principal - E6025 0.5 cumul intern/cumul intern 03-01-2022 SRU ASEM instituțional 1
3 Staver (Condratchi) Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1985 Specialist principal - E6025 0.5 cumul 04-01-2021 ASEM instituțional 7
4 Bragoi Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Specialist superior - E6030 0.25 cumul 04-01-2021 R ASEM instituțional 1
5 Jomir Eudochia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1994 Specialist - E6031 0.25 cumul 04-01-2021 MC ASEM instituțional 5
6 Beșliu Sergiu 00-00-1982 Programator - H6065 0.5 cumul intern 03-01-2022 DTI ASEM instituțional
7 Ceban Oxana 00-00-1975 Economist principal - H6037 0.25 cumul intern 03-01-2022 SPEF ASEM instituțional
8 Cobușcean Angela 00-00-1969 Contabil principal - H6036 0.25 cumul intern 03-01-2020 C ASEM instituțional