Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 2 1 1 1 5 1 1
2 din care femei 4 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 2 1 1 1 5 1 1
4 din care femei 4 1 2 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 12 2 1 1 1 5 1 1
8 din care femei 4 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
11.5 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Boincean Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5
2 Rusnac Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

3 Bulat Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1945 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

4 Martea Mircea
IBN
IdentificatorIdentificator
19-05-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5 Lungu Eugenia
IBN
18-09-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-02-2022 01-06-2023 GFS Selecția 20.80009.5107.23

6 Cuzeac Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

7 Gămureac Ana
IBN
07-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1.5 titular/titular 17-05-2021 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.7007.08
20.80009.5107.23


8 Secrieru Ivan
IBN
06-10-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

9 Cebanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
24-04-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

1
10 Zaharco Dionisie
IBN
Identificator
05-02-1996 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

11 Pleșca Valeria
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-02-2022 21-06-2023 GCC Selecția 20.80009.5107.23

1
12 Prozorovschi Maxim 00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-11-2021 31-12-2023 LPP Selecția 20.80009.5107.23