Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 108 1 4 5 15 34 21 10
2 din care femei 49 1 4 6 23 14 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 107 1 4 5 14 34 21 10
4 din care femei 49 1 4 6 23 14 7
5 Cumulanzi externi 3 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 22 1 1 3 11 4 4
8 din care femei 13 2 7 2 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 3 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 5 3
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
109 unități / 108 persoane unice / 113 înregistrări / 36 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Boaghii Ion
IBN
Identificator
20-04-1950 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 A Selecția instituțional
2 Chişca Maria
IBN
02-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 2
3 Boincean Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Director - E6004 1 titular 01-01-2021 A Selecția instituțional 5
4 Vozian Valeriu
IBN
Identificator
10-03-1955 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 01-01-2020 A Selecția instituțional
5 Antoci Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
15-06-1964 Tehnician - H6119 1 titular 01-01-2020 SPJC Selecția instituțional 5
6 Postolati Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
18-11-1937 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 2
7 Iacobuţă Maria
IBN
Identificator
28-07-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional 1
8 Bugaciuc Mihail
IBN
15-12-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional
9 Vronschih Mihail
IBN
25-06-1941 prof.univ
Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional 4
10 Soloviova Galina
IBN
08-01-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional
11 Mihai Andrei
IBN
02-10-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional 2
12 Ţopa Lilia
IBN
27-03-1954 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional 2
13 Dulepa Lidia
IBN
14-08-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 LPP Selecția instituțional
14 Ungureanu Andrei
IBN
16-01-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional
15 Lungu Eugenia
IBN
18-09-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GFS Selecția instituțional
16 Taran Mihail
IBN
08-09-1954 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 GACP Selecția instituțional
17 Camennaia Lidia 20-10-1948 Laborant - E6040 1 titular 01-01-2020 GAsol Selecția instituțional
18 Gîscă Valentina 29-04-1961 Laborant - E6040 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional
19 Matveiciuc Elena
IBN
22-08-1948 Laborant - E6040 1 titular 01-01-2022 GSZ Selecția instituțional
20 Postolachi Nina
IBN
25-10-1958 Laborant - E6040 1 titular 01-01-2020 GFS Selecția instituțional
1 - 20 of 108