Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 28 3 4 3 13 3 6 2
2 din care femei 6 2 1 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 26 2 4 3 12 3 6 2
4 din care femei 6 2 1 2 2
5 Cumulanzi externi 6 2 1 3
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 28 3 4 3 13 3 6 2
8 din care femei 6 2 1 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 7 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 3 2 2 2
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 3 3 1 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
21.5 unități / 28 persoane unice / 29 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Musteaţă Simion
IBN
11-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

4
2 Rotari Eugen
IBN
27-10-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.25 cumul/titular 04-01-2021 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
20.80009.5107.21

3
5
3 Meleca Anatolie
IBN
04-09-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
2
4 Rurac Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
15-08-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
2
5 Gribincea Vladimir
IBN
Identificator
19-11-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

1
6 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 cumul intern/cumul/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15
20.80009.5107.21


6
7 Mîrza Vitalie
IBN
05-08-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
8 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
9 Criucicov Oleg
IBN
21-06-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
1
10 Lebediuc Gheorghe
IBN
30-04-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

1
11 Guţanu Constantin 10-03-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-07-2022 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

12 Mistreţ Silvia
IBN
12-09-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

1
13 Chirtoacă Leonid
IBN
12-06-1967 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular/cumul 04-01-2021 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.1606.05
20.80009.5107.15


1
14 Fratea Svetlana
IBN
11-08-1962 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

3
15 Ciobanu Valentin
IBN
26-12-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

1
16 Spînu (Patlatii) Angela
IBN
11-04-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

2
17 Guzun Lucia
IBN
23-03-1977 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
18 Spivacenco Anatol
IBN
11-08-1959 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 27-07-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
1
19 Dreglea Mihai
IBN
28-06-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
20 Micu Alexandru
IBN
01-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

1
1 - 20 of 28