Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 67 2 7 30 11 21 1
2 din care femei 43 2 7 15 7 14
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 65 2 7 28 11 20 1
4 din care femei 42 2 7 14 7 13
5 Cumulanzi externi 5 5 1
6 din care femei 2 2 1
7 inclusiv cercetători 12 1 10 1 4 1
8 din care femei 3 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 6 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 3 1 2 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
69.75 unități / 67 persoane unice / 79 înregistrări / 31 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Musteaţă Simion
IBN
11-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LZN Porumbeni instituțional 4
2 Meleca Anatolie
IBN
04-09-1964 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LT SCS Porumbeni instituțional 2
3 Gribincea Vladimir
IBN
Identificator
19-11-1966 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LS ST Porumbeni instituțional 1
4 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 6
5 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LZS Porumbeni instituțional 2
6 Criucicov Oleg
IBN
21-06-1961 Specialist principal - E6025 0.5 cumul intern 01-01-2022 SERTTRI Porumbeni instituțional 1
7 Cernei Lora 20-11-1951 Administrator principal - H6109 0.5 titular 01-01-2022 SADG Porumbeni instituțional
8 Mistreţ Silvia
IBN
12-09-1962 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 1
9 Chirtoacă Leonid
IBN
Identificator
12-06-1967 conf.univ.
Jurist - H6028 0.75 cumul 01-01-2021 SPJS Porumbeni instituțional 1
10 Mistreţ Andrei 10-12-1960 Șef serviciu - E6013 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SADG Porumbeni instituțional
11 Malai Ludmila
IBN
28-09-1967 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LT SCS Porumbeni instituțional
12 Boaghe Maria 23-03-1960 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LT SCS Porumbeni instituțional
13 Ciobanu Valentin
IBN
26-12-1962 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LG Porumbeni instituțional 1
14 Spînu Axenia 22-08-1967 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
15 Dabija Olga 17-10-1961 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
16 Cernei Olga
IBN
19-01-1960 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
17 Guzun Tamara
IBN
09-03-1957 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
18 Ojoga Elena 05-10-1978 conf.cerc.
Agronom - H6175 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
19 Dabija Ioana 20-01-1964 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LS ST Porumbeni instituțional
20 Buzu Zinaida 13-03-1970 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1 titular 02-01-2020 SADG Porumbeni instituțional
1 - 20 of 67