Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 47 1 5 6 4 15 9 4
2 din care femei 21 2 5 2 5 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 1 2 4 3 13 8 4
4 din care femei 14 2 3 2 4 4
5 Cumulanzi externi 23 1 4 3 2 4 3
6 din care femei 10 1 3 2 2
7 inclusiv cercetători 47 1 5 6 4 15 9 4
8 din care femei 21 2 5 2 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 2 6 2 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 17 1 4 3 5 5 1
12 din care femei 9 3 1 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 2 6 5 1
14 din care femei 3 1 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 2 2 2
16 din care femei 5 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 7 7 3 3
24 din care femei 1 1 1
29.75 unități / 47 persoane unice / 56 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Focşa Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
3
4
2 Bahcivanji Mihail
IBN
12-08-1939 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-03-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
3 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular/cumul 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
20.80009.5107.02
8
6
10
4 Evtodienco Silvia
IBN
IdentificatorIdentificator
16-09-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
5 Petcu Igor
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12
1
13
6 Maşner Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
2
8
7 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern/cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.7007.25
20.80009.5107.12
2

23
8 Liuţcanov Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
02-10-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
6
9 Donică Iov
IBN
07-01-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 23-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
10 Starciuc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-05-1964 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

7
11 Caisîn Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul/cumul 02-09-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.20
20.80009.0807.41

1
8
12 Balan Diana
IBN
Identificator
00-00-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-02-2023 01-09-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.10
20.80009.5107.20


1
13 Rotari Sveatoslav
IBN
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20
1
1
14 Curuliuc Vasile
IBN
16-01-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-03-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
2
3
15 Djenjera Irina
IBN
02-03-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20
1
3
16 Caraman Radu
IBN
18-04-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12

17 Bradu Nina
IBN
17-09-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 2 titular/titular 27-01-2020 26-10-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

1
18 Malenchi Dumitru
IBN
01-07-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 05-06-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

3
19 Caraman Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
4
20 Brenici Viorel 11-05-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20

1 - 20 of 47