Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.19
Titlul proiectului:  Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Todiraş Vladimir Alexei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
18 / 21 / 6 23.25 / 25 / 6 19 / 20 / 6 18.5 / 19 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 8 9 22
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1958.3 2069.1 1826.5 2553.3 8407.2
Finanțare Executată (mii lei 1954.6 2020.0 1824.5 2511.6 8310.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 22
Total finanțare (mii lei) 1954.6 2020.0 1824.5 2511.6 8310.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 1 3 1 2 9 6 2
2 din care femei 7 2 1 1 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 18 1 3 1 2 9 6 2
4 din care femei 7 2 1 1 3 3
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 18 1 3 1 2 9 6 2
8 din care femei 7 2 1 1 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 5 1 2
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 4 2 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
16.5 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gusan Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19
3
5
2 Boubătrîn Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
20-01-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

3 Gorban Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1951 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
2
3
4 Odobescu Vasilisa
IBN
IdentificatorIdentificator
13-03-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
3
5
5 Jalba Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
3
5
6 Erhan Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
27-05-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
2
7
7 Musleh Mohammed
IBN
IdentificatorIdentificator
25-02-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
1
2
8 Gladei Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19

9 Bogaciov Evghenii
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

1
10 Popa Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
14-10-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19
2
4
11 Todiraş Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19
4
6
12 Tretiacova Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19
2
3
13 Rotaru Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPAF IFGPP 20.80009.5107.19

4
14 Voineac Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

2
15 Şleahtici Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
18-05-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
1
1
16 Răileanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
1
3
17 Diaconu (Doroşenco) Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

18 Hudeacova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
08-02-1955 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19
1
1