Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1301 2 116 229 177 201 443 255 174
2 din care femei 675 1 64 149 108 123 164 146 49
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1288 2 116 227 175 194 441 251 174
4 din care femei 671 1 64 149 107 121 163 145 49
5 Cumulanzi externi 117 14 26 17 23 32 19 9
6 din care femei 48 4 15 10 9 9 8 2
7 inclusiv cercetători 1301 2 116 229 177 201 443 255 174
8 din care femei 675 1 64 149 108 123 164 146 49
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 144 2 12 22 106 40 54
10 din care femei 34 4 12 18 13 7
11 doctor în ştiinţe 557 29 99 115 98 203 116 71
12 din care femei 302 18 60 71 63 84 72 24
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 289 1 15 41 66 166 91 59
14 din care femei 140 1 8 24 41 66 50 19
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 68 1 15 16 32 27 7
16 din care femei 35 1 8 9 16 18 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 2 23 5 14
18 din care femei 7 1 6 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 43 1 1 38 7 26
20 din care femei 3 1 2 1 1
21 Doctoranzi 210 50 70 24 19 16 14 7
22 din care femei 120 25 46 15 10 7 8 2
23 Conducători de doctorat 60 1 7 8 44 20 20
24 din care femei 15 2 5 8 8 3
1126.85 unități / 1301 persoane unice / 1345 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
2 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
3 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
4 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
5 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
6 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
7 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
8 Brenişter Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
9 Grinco Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
2
10 Gîrbu Vladilena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
3
11 Blaja Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
12 Secara-Kușnir Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-08-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03

1
13 Bîrca Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
5
8
14 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
15 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
16 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
17 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
18 Baraneţchi Iana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1986 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
1
19 Cîrlig Natalia
IBN
Identificator
11-07-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
11
20 Guţu Ana
IBN
Identificator
10-07-1989 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
4
6
1 - 20 of 1345