Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, tip subdiviziune: Administrația
1 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administrația 1 1 1
Total 1 1 1 0