5 unități / 5 persoane unice / 1 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administrație 5 5 5
Total 5 5 5 0