4 unități / 4 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administrație 4 4 4
Total 4 4 4 0