2 unități / 2 persoane unice / 1 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administrare 2 2 2
Total 2 2 2 0